• partner

 • partner

 • partner

 • Homepage
 • >
 • Kennisartikel
 • >
 • Minder complexiteit, meer veiligheid

Kennisartikel

 • Minder complexiteit, meer veiligheid

  18.09.17 | Door: Citrix

  Citrix transformeert dankzij data-analyse

  Digitale transformatie heeft impact op iedere organisatie – ook op grote, gevestigde namen. Tijdens Synergy 2017 liet Citrix zien hoe een IT-leverancier bestaande diensten kan verbeteren en nieuwe diensten kan ontwikkelen door zorgvuldig te kijken naar de informatie die verborgen ligt in grote datastromen.
  Door Andreas van Wingerden

  Een van de grote misverstanden over digitale transformatie is dat het draait om het digitaliseren van een organisatie. Voor veel bedrijven is digitalisering een al lang geleden gepasseerd station. Het wonder van de digitale transformatie schuilt dan ook vooral in dat laatste woord.

  Transformeren betekent letterlijk omvormen: een andere vorm aannemen. In combinatie met ‘digitaal’ wil het zeggen dat je als organisatie nieuwe diensten en businessmodellen ontwikkelt die specifiek door digitalisering mogelijk worden. Je bent al digitaal – je gaat er alleen iets anders mee doen. Dat betekent verandering - zelfs voor ervaren IT-leveranciers.

  Citrix is al sinds eind jaren tachtig leverancier van business software. Maar ook voor deze organisatie biedt de digitalisering nieuwe kansen, kondigde het onlangs aan tijdens Synergy 2017 in Orlando, Florida. Omdat de software wereldwijd door allerlei organisaties wordt gebruikt, van grote multinationals tot overheidsinstanties en NGO’s, heeft het bedrijf inzicht in enorme hoeveelheden data. Dagelijks gaan vele terabytes door de systemen – en in al dat verkeer liggen inzichten verscholen.

  Complexiteit
  Eén van de manieren waarop Citrix die data wil gebruiken, richt zich op een van de grootste uitdagingen waar IT zich de afgelopen jaren voor geplaatst ziet. Onze CEO noemde dat in 2016 al de ‘Productivity Gap’: het economische inzicht dat de groei in productiviteit nadrukkelijk achterblijft bij de groei in IT-uitgaven. Achterblijvende productiviteit kost de VS alleen al jaarlijks zo’n 2,7 miljard dollar. Oorzaak: meer IT heeft gezorgd voor complexere IT. Zowel de acceptatie van gebruikers als niet-functionele requirements als prestaties, veiligheid, betrouwbaarheid, snelheid en onderhoud komen in gedrang door de groeiende complexiteit van IT-systemen.

  Tijdens Synergy 2017 presenteerde Citrix een methode om die complexiteit terug te dringen. Daarin speelt data-analyse een cruciale rol. Bedrijven die dagelijks inzicht hebben in hoe miljoenen mensen IT-systemen gebruiken, kunnen ook nagaan waar de knelpunten liggen en welke verbeteringen dat gebruik kunnen vereenvoudigen.

  IT zit vol repetitieve of voorspelbare handelingen die door gebruikers als overbodig en irritant worden ervaren, zoals voortdurend opnieuw moeten inloggen, gegevens invoeren die niet direct relevant of uiterst voorspelbaar zijn en zo voorts. Analyse van de geanonimiseerde gebruiksgegevens uit wereldwijd gebruikte IT-systemen geeft inzicht in handelingen die, door ze te automatiseren of slimmer in te richten, grote tijdbesparingen kunnen opleveren en ergernissen of fouten kunnen voorkomen.

  Een concreet voorbeeld dat tijdens Synergy 2017 live werd gedemonstreerd was dat van de arts wiens identiteit gekoppeld is aan de telefoon die hij altijd bij zich draagt. Zodra de arts binnen bereik komt van een terminal, bijvoorbeeld een monitor aan het ziekbed van een patiënt, logt het systeem de arts automatisch in en geeft hem direct de relevante data voor de patiënt die hij op dat moment bezoekt. Zodra de arts buiten een vooraf vastgesteld bereik komt, sluit de sessie automatisch. Dit betekent dat de arts altijd en overal direct over relevante informatie kan beschikken, zonder eerst in te loggen of het dossier op te zoeken die hij ter plaatse nodig heeft, en zonder zich zorgen te hoeven maken dat gevoelige gegevens na zijn vertrek door anderen worden bekeken.

  Cybersecurity
  Dit voorbeeld raakt direct aan een ander aspect van IT waarin dankzij data-analyse een nieuw businessmodel mogelijk wordt: cybersecurity. Hoewel leveranciers van bedrijfssoftware onmogelijk succesvolle toepassingen kunnen ontwikkelen zonder aandacht te besteden aan security, presenteren ze zich zelden als security expert. Bij Citrix gaat dat nu veranderen.

  De digitalisering van de samenleving heeft grote gevolgen voor onze online veiligheid. Er is dringend behoefte aan een nieuw security-model. De oude benadering van security, die erop gericht is indringers aan de grenzen van de onderneming te stoppen, blijkt steeds vaker onvoldoende. De realiteit is dat de grenzen van een onderneming steeds diffuser worden, nu niet alleen medewerkers, maar ook partners en klanten op steeds meer manieren, plaatsen en tijdstippen verbinding leggen met de onderneming.

  In het nieuwe model zijn twee zaken belangrijk: IT moet zo worden ingericht dat het veilig gebruik stimuleert, en onveilig gebruik of verdachte activiteiten moeten zo snel mogelijk worden gedetecteerd zodat tijdig actie kan worden ondernomen. We weten inmiddels dat het vrijwel onvermijdelijk is dat ergens iemand ooit de preventieve maatregelen van een organisatie zal omzeilen, bijvoorbeeld door de identiteit te misbruiken van een reguliere medewerker, of mee te liften op goedgekeurde software. Dit betekent dat organisaties hun beveiligingsinspanningen moeten aanpassen en actief moeten monitoren wat zich binnen de bedrijfsnetwerken afspeelt, om dat soort activiteiten zo snel mogelijk te detecteren.

  Tegelijkertijd is het van belang dat IT wordt ingericht vanuit gebruikersperspectief. Hier komt de eerder genoemde complexiteit weer om de hoek kijken. Als IT-security gebruikers in de weg zit, kiezen ze makkelijk voor andere toegankelijke maar minder veilige alternatieven (‘Schaduw IT’). Het is aan IT-leveranciers om hun oplossingen zo in te richten dat veilig gebruik vanzelfsprekend wordt en gebruikers niet hindert in hun dagelijks werk.

  Nieuwe modellen
  Voor leveranciers van bedrijfssoftware – ook voor grote, gevestigde namen – biedt digitale transformatie belangrijke nieuwe kansen. Door de datastromen van grote groepen gebruikers te analyseren, is het mogelijk knelpunten vast te stellen en de gebruikservaring sterk te verbeteren. Bovendien is real-time analyse op basis van ervaringen met dergelijke grote datasets zeer geschikt om te ontdekken welk gedrag afwijkend en mogelijk alarmerend is.

  Dit stelt niet alleen gevestigde bedrijven in staat nieuwe diensten aan te bieden om hun marktpositie te verstevigen. Het betekent vooral dat digitale organisaties inzichten uit de praktijk kunnen gebruiken om de manier waarop we werken te verbeteren. Digitale transformatie stelt organisaties in staat direct door de praktijk gedreven verbeteringen door te voeren, waardoor het accent in de productontwikkeling verschuift van techniek naar gebruikers. Als dat er toe kan leiden dat de complexiteit afneemt en onze IT-omgevingen er tegelijkertijd veiliger van worden, hebben we al een heel belangrijk deel van de winst van de digitale transformatie te pakken.

Meest gelezen op IT Executive

Meest bekeken partnercontent