• partner

 • partner

 • partner

Blog

 • NIEUWE KIJK OP PROCESSEN EN TOEPASSINGEN

  24.10.16 | Door: Appian

  NIEUWE KIJK OP PROCESSEN EN TOEPASSINGEN

  In het digitale tijdperk worden organisaties tot het uiterste uitgedaagd om onderscheidende waarde te leveren. Bovendien worden bedrijven door de opkomst van nieuwkomers en een almachtige consument gedwongen om hun benadering van de markt continu aan te passen aan de veranderende eisen van de tijd. Dat vraagt om een nieuwe kijk op processen en de toepassingen die deze processen moeten onder- steunen. Een beweging van rigide naar meer dynamische oplossingen, die gebruikmaken van het groeiende aantal open databronnen. 

  Dat betoogt Martijn Schilperoort, Managing Director Benelux & Nordics van Appian. Volgens de regionale vaandeldrager van de nog betrekkelijk onbekende platformleverancier doen veel organisaties zichzelf sterk tekort. Hij kijkt met verbazing naar grote verzekeraars, nuts- en netwerkleveranciers maar ook naar logistieke organisaties, die in het kader van klantcontact of optimalisering van processen nog altijd druk zijn met langdurige software-ontwikkeltrajecten en het bouwen van rigide oplossingen. Er is hem veel aan gelegen om de CIO attent te maken op een alternatieve benadering. Niet primair voor zichzelf, want het is in zijn ogen slechts een kwestie van tijd voor zijn platform breed omarmd zal worden, maar voor de IT-bestuurder om de zo vurig gewenste stappen naar business en eindgebruiker te maken. “Ik zou bijvoorbeeld wel eens willen praten met de CIO van Schiphol”, zegt hij in de gezellig drukke horecaruimte van het Haagse bedrijvenverzamelgebouw waar Appian is gevestigd. Zijn ogen twinkelen. “Ik weet namelijk dat ze goed bezig zijn.”

  Inderdaad zet Schiphol al geruime tijd vol in op het delen van data, ter beschikking gesteld via open api’s. Diverse serviceproviders zullen hier gebruik van gaan maken, zo is de verwachting. Uiteraard zal de luchthaven op zijn beurt data van anderen gebruiken. “Ons platform past geheel in dit denken. Met Appian is het mogelijk om heel snel en flexibel de meest uiteenlopende toepassingen te bouwen.”

  Leidend proces

  Appian heeft zijn wortels in de wereld van business-processmanagement (BPM), de hoek waarin veel analistenbureaus het bedrijf graag plaatsen. Niet onlogisch, omdat de software momenteel primair wordt ingezet om procesgerelateerde pro- blemen op te lossen. Daarbij wordt dit al- lereerst kritisch tegen het licht gehouden door de nodige vragen te stellen: waarom doe je dingen op deze manier en in deze volgorde? Is het allemaal wel logisch als je kijkt naar de aanleiding en het uitein- delijke resultaat? Schilperoort: “Als je het proces op deze manier benadert, kom je al gauw een laag dieper: het gaat om een oplossing, beter nog: de resultante, voor een specifieke taak of handeling.” 

  Kijkend naar de manier waarop veel gedigitaliseerde processen verlopen bijvoorbeeld on-boarding van nieuwe klanten of personeel dan wel het afhandelen van klachten of claims zijn deze volgens de opvallend casual ogende Appian executive gebaseerd op zogeheten dataobjecten. Vooraf is bepaald welke data daarvoor in aanmerking komt. Uiteraard moeten de in het proces gebruikte gegevens correct zijn, actueel, benaderbaar enzovoorts. Daarnaast dienen de stappen in het proces zelf op een logische manier te leiden tot de beoogde actie.

  “Wat wij doen is nadenken over de aard en invulling van het object”, vervolgt een enthousiaste Schilperoort. “We proberen de informatie zodanig te verrijken dat meerdere uitdagingen kunnen worden geadresseerd. Denk aan een optimale klantervaring, een gestroomlijnde operatie, een volledig klantbeeld, de juiste in- formatievoorziening voor zowel de eind- gebruiker als de organisatie zelf.” De truc zit ’m erin om tot het gewenste resultaat te komen door relevante informatiebronnen op een dynamische wijze aan de noodzakelijke activiteiten te koppelen, bijvoorbeeld de registratie van een nieuwe klant of het executeren op een nieuw contract. Zonder dat hiervoor technologische hoogstandjes moeten worden verricht. “Dat is in de basis wat Appian doet.” 

  Contextueel

  Op basis van deze voor een specifiek doel verzamelde data kunnen volgens de Appian baas zogeheten ‘records’ worden opgebouwd. Aan deze verzamelingen kun je rollen, rules en andere zaken toevoegen, waardoor het geheel contextuele relevantie krijgt. Wie je bent bepaalt wat je ziet en wat je ermee kunt doen. “Het totale proces bestaat nog steeds, echter wordt vereenvoudigd tot kleine taakjes, die tezamen een geïntegreerde toepassing en het core proces vormen.”

  Anders dan een traditionele enterprise ser- vice bus (ESB) fungeert Appian meer als een functionele hub of zoals Schilperoort zegt: een ‘function oriented architecture’. Data kan daarmee zoals gesteld uiterst eenvoudig worden gekoppeld aan de toepassing. De verkregen (extra) functionaliteit en contextuele intelligentie kan vervolgens weer met andere partijen worden gedeeld 

  “WE BEWEGEN NAAR EEN OPEN WERELD WAARBIJ WE INFORMATIE EN TOEPASSINGEN BESCHIKBAAR STELLEN AAN HET TOTALE ECOSYSTEEM” 

  Naast het dynamische karakter heeft het platform nog een ander voordeel: de gebruikte data hoeft niet eerst in een systeem getrokken te worden, maar blijft netjes in de oorspronkelijke bronnen. De connectiviteit speelt daarbij op twee niveaus: het schrijven en ontvangen van api’s en zogeheten microservices in feite functionele api’s. “We gaan toe naar een steeds meer open wereld waarbij we informatie en toepassingen beschikbaar stellen aan het to- tale ecosysteem. Deze nieuwe dynamiek zal mede bepalend zijn voor de toekomst van de CIO, die hiermee ongelimiteerde mogelijkheden krijgt om een actieve rol te spelen in de digitalisering.” 

  Businessdroom

  Volgens Martijn Schilperoort verschilt een Appiantoepassing in die zin van een (traditionele) maatwerkoplossing dat van echt bouwen of ontwikkelen geen sprake meer is. Het betreft niet meer dan een slimme koppeling van gegevens(bronnen) aan een geoptimaliseerd proces, voor het adequaat ondersteunen van een taak of handeling. Het is daarmee de droom van de business, die hiermee razendsnel kan inspelen op actuele gebeurtenissen, kan-sen en uitdagingen. Het brengt business en IT in die zin echt bij elkaar.

  “Het Appian-platform heeft enorme voordelen, maar stelt mensen die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in Lean en Six Sigma wel voor een uitdaging. Processen hoeven namelijk niet meer als een statisch gegeven vastgelegd te worden en vooraf helemaal uitgedacht, omdat het supersimpel is om het proces na verloop van tijd desgewenst aan te passen. Ook ten aanzien van gebruikersrollen ben je zo flexibel als wat. Om in Lean-termen te blijven: bij ons is alles ‘waste’ (stappen en acties die feitelijk niet nodig zijn voor een succesvol pro- ces, red.) voor het tegendeel bewezen is.”

  Roadmap

  Appian is primair gebouwd als ‘native’ mobiele toepassing. Dat heeft als voordeel dat alle andere apps en informatie, alles wat je als gebruiker van toegevoegde waarde acht, instant te integreren is. Dat neemt niet weg dat de toepassing ook gewoon vanaf de laptop of desktop kan worden gebruikt. Hoe het platform zich in de toekomst gaat ontwikkelen weet Martijn Schilperoort niet. Hij vindt het ook niet zo belangrijk. “Onze technologie roadmap wordt niet bepaald door een CTO of een interne goeroe, het is veeleer een democratisch en logisch systeem waarin ieder- een meedoet, inclusief de klant.” Elke drie maanden is er een belangrijke upgrade. De grootste uitdaging waar hij voor staat is dat veel executives van (grote) organisaties het allemaal onvoldoende begrijpen. De mogelijkheden zijn nog relatief nieuw en de functionaliteit zit niet vooraf in het platform ingebakken, bedrijven moeten die uiteindelijk zelf ontdekken en inrichten. Een appstore met voorgekookte toepassingen en een gebruikersforum helpen de klant daarbij op weg. Voor wie ermee overweg kan is uiteindelijk de sky the limit. Het eindresultaat is immers al- tijd in lijn met de behoefte en bovendien is elke toepassing uniek, waardoor bedrij- ven zich beter kunnen onderscheiden van de concurrentie. 

  Mogelijkheden

  Volgens de Appian-aanvoerder zijn de mogelijkheden voor organisaties wel- haast oneindig. Nogmaals, zijn handen jeuken als hij kijkt naar organisaties die te maken hebben met uiteenlopende gegevensstromen en veel onderlinge afhankelijkheden, zoals de luchthaven Schiphol. Daar gebeurt zoals gezegd al het nodige met api’s, bijvoorbeeld voor het uitwisselen van vertrek- en aankomstinformatie met vliegmaatschappijen en derde partijen. “Hieraan kunnen nog veel meer databronnen worden gekoppeld, op basis waarvan reizigers sneller en plezieriger door het proces kunnen bewegen. Ik zou met name de CIO van Schiphol willen uitdagen om de dialoog met mij aan te gaan.” 

  Blz 56. CIO Magazine NR 4 2016

Meest gelezen op IT Executive

Meest bekeken partnercontent