• partner

 • partner

 • partner

Blog

 • Koppel real-time financiële en HR-data aan analyses en bedrijfsplanning met Workday Planning

  06.07.15 | Door: Yellow Communications

  Workday presenteert Workday Planning, een nieuwe applicatie voor planning, budgettering en prognose. In combinatie met Workday Financial Management en Workday Human Capital Management (HCM), zal Workday Planning het eerste systeem worden dat real-time financiële en HR-data koppelt aan analyses en bedrijfsplanning. Met Workday Planning kunnen organisaties budgetten en prognoses opstellen, daaraan gezamenlijk werken en acties ondernemen vanuit een compleet systeem. Dat zorgt voor continue prestatieverbeteringen en bedrijfsgroei.

  Groei door gezamenlijke en continue planning

  De hedendaagse bedrijfsomgeving is zeer dynamisch: veranderende marktomstandigheden, toenemende concurrentie om talent en veeleisende investeerders dwingen organisaties tot meer wendbaarheid en zorgvuldigheid bij de financiële- en personeelsplanning. De huidige planningssystemen en afzonderlijke oplossingen bieden geen real-time inzicht en vereisen vaak aanvullende handmatige berekeningen, in spreadsheets die geen deel uitmaken van de financiële- en HR-systemen. Deze gefragmenteerde benadering leidt tot meerdere versies van de waarheid en kopzorgen over integratie. Die maken het moeilijk om effectief samen te werken en acties te ondernemen in het voor het bedrijf noodzakelijke tempo.

  Met behulp van Workday Planning kunnen organisaties doorlopend plannen en samenwerken. Daarmee realiseren ze strategische resultaten en prestaties die in lijn zijn met de doelstellingen van alle stakeholders binnen het bedrijf, zoals financiële-, operationele- en HR-managers. Workday Planning is een waardevolle uitbreiding van de Workday-architectuur, doordat gebruikers op eenvoudige wijze bedrijfsprocessen kunnen configureren en compliance kunnen garanderen dankzij ingebouwde controles en een ononderbroken audit trail in elke fase van de budgetcyclus.

  Workday Planning zal gebruikers onder andere de volgende functionaliteit bieden:

  • Eenvoudig budgetten genereren: Met de Workday budgetgenerator kunnen gebruikers historische cijfers en budgetgegevens combineren met modelaannames, waarmee automatisch basisbudgetten worden gegenereerd zonder dat integratie met systemen van derden noodzakelijk is. Bij financiële planning en analyses kan eenvoudig gebruik worden gemaakt van dergelijke modelaannames, zoals geplande jaarlijkse groeipercentages voor opbrengsten en kosten, voor het maken van een basisbudget.
  • Naadloos samenwerken bij de planning: Met gedeelde planningsfuncties kunnen teams modellen en scenario's maken die samen met de operationele manager kunnen worden bewerkt tot een definitief budget of definitieve prognose, alles binnen de veilige omgeving van Workday. Gezamenlijke werkbladen zullen de vertrouwde spreadsheets – inclusief gekoppelde en geavanceerde berekeningen – koppelen aan een interactieve rasterervaring die uniek is voor Workday. Zo kunnen financiële teams bijvoorbeeld gezamenlijke werkbladen gebruiken om budgetinformatie in te voeren en vervolgens budgetmodellen delen met stakeholders zoals wervingsmanagers. Die kunnen vervolgens de operationele plannen voor hun divisies, bedrijfseenheden of kostenplaatsen herzien of bijstellen.
  • De continue budgetcyclus beter beheren: Wanneer een plan eenmaal definitief is, kunnen teams het budget uitvoeren, de actuele gegevens volgen, budgetcontroles verrichten en de prestaties van de organisatie afzetten tegen het budgetgebruik, met behulp van de ingebouwde analyse- en rapportagetools van Workday. Op basis van deze inzichten kunnen gebruikers vervolgens eenvoudigweg de plannen en prognoses doorlopend bijstellen in een systeem. Zo heeft een financieel manager bijvoorbeeld toegang tot een dashboard om snel variaties in actuele waarden af te zetten tegen targets en om vervolgens een analyse te kunnen maken die hem meer inzicht geeft in de achterliggende oorzaak van de variatie, zoals hoe een niet vervulde functie doorwerkt op de omzettargets. Op basis van deze inzichten kan de manager vervolgens de nodige aanpassingen in het systeem aanbrengen om ervoor te zorgen dat budgets en prognoses in lijn en accuraat zijn.

trefwoorden

workday |planning |hr |hcm |finance |

Meest gelezen op IT Executive

Meest bekeken partnercontent