• partner

 • partner

 • partner

Blog

 • Het gewiste geheugen

  01.05.15 | Door: Yellow Communications

  Kritische denkers zijn er genoeg op deze wereld. Wat te denken van de Duitser Manfred Spitzer die eind vorig jaar een opzienbarend boek publiceerde met de titel Digitale dementie. Brandpunt gaf hem een podium. Volgens deze gerenommeerde psychiater en filosoof zijn we massaal bezig ons verstand kapot te maken. Ik ben misschien wat minder extreem, maar het wel met Spitzer eens dat we de hersenen van onze kinderen goed moeten trainen. Met het ouderwetse stampwerk is niets mis. Het klinkt misschien ouderwets: kennis is macht. Moderne educatieve applicaties, zoals bijvoorbeeld Junior Einstein, maken leren bovendien leuk.

  Wij klikken ons geheugen weg. Wie vandaag wordt geboren zal een kwart van zijn leven achter een beeldscherm doorbrengen. Ons denkwerk wordt overgenomen door de computer, internet en de smartphone. Kinderen besteden twee keer zoveel tijd aan sociale media als ze doorbrengen op school en studieboek en schoolbord zijn vervangen door iPads en laptops. Werkstudenten raken in paniek als de batterij van hun smartphone leeg is, want dan kunnen ze de weg in Amsterdam niet meer vinden. De Duitse geheugenonderzoeker spreekt ons streng toe: te veel computergebruik leidt tot digitale dementie.

  Aan de hand van alarmerende onderzoeksresultaten probeert Spitzer zijn punt te maken. Hoe meer we gebruikmaken van computers, hoe meer ons geheugen achteruitgaat. Bovendien veroorzaken digitale media spraak- en leerproblemen, aandachtsstoornissen, stress en depressie. Dat is schrikken.

  Archivering
  ‘Digitale dementie’ bekt natuurlijk lekker. Ook uit een hele andere hoek werd onlangs met deze term geschermd. Onder de vlag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werd een brandbrief opgesteld waarin een aantal bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies waarschuwt voor de gevolgen van de slechte digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale overheden. ‘Voorkom digitale dementie’, zo luidt hun oproep. De kersverse ambassadeur voor het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden, Maria Wiebosch, verwoordt de kern van het probleem: ‘Gemeenten zijn begonnen met digitaal werken, ze hebben echter nog onvoldoende nagedacht over archivering, hoe zorgen we voor de toegankelijkheid, wat bewaren we wel en wat niet? Alles bewaren is hartstikke duur.’
  Lees mijn vorige blog over de renaissance van tape, zou ik tegen de ambassadeur willen zeggen. Tape is niet alleen goedkoop, maar tevens milieuvriendelijk doordat het stroomverbruik minimaal is. Nieuwe generaties tape-storage zijn bovendien backward compatible.

  Gat in het geheugen
  Onvindbare informatie zal ertoe leiden dat de eerste twintig jaar van deze eeuw de slechtst gedocumenteerde ooit worden. ‘Belangrijk cultureel erfgoed zal hiermee verloren gaan’, zo klinkt het dreigend in de brandbrief. Papier is geduldig, digitale informatie is vluchtig. Om digitale informatie ook na jaren nog te kunnen raadplegen moeten veranderingen in programmatuur actief bijgehouden worden. Anders dan bij informatie op papier, dient bij digitale informatie al bij het ontstaan nagedacht te worden over de archivering. Anders bestaat het risico dat informatie niet kan worden teruggevonden of in de context kan worden geïnterpreteerd. De digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale overheden is volgens ICT Uitvoeringsorganisatie ICTU niet op orde. Hierdoor dreigt een ‘gat in het geheugen’ van de overheid te ontstaan. Dat heeft consequenties. Als de informatie niet op orde is, is het lastig het overheidshandelen voor het controlerend orgaan en de burger te reconstrueren.
  Overheidsinformatie en data vertegenwoordigen ook een grote economische waarde. Onvindbare informatie zorgt voor schade bij burgers, ondernemers en decentrale overheden zelf. Als leverancier van onder meer oplossingen voor data recovery en e-discovery die dagelijks met kleine en grote datarampen wordt geconfronteerd, kan ik dit alleen maar volmondig beamen. Er is echter nog een dreiging die tot ‘gaten in het geheugen’ van bedrijven en overheidsinstellingen kan leiden: gebrekkige back-upprocedures.

  World Backup Day
  Uit ons meest recente internationale onderzoek ter gelegenheid van World Backup Day op 31 maart jongstleden blijkt namelijk dat het bezit van een back-upoplossing weliswaar een noodzakelijke voorwaarde is voor dataherstel, maar geen voldoende voorwaarde. ‘What stands out once again this year is that it is not enough to simply deploy a backup solution and hope for the best’, zo waarschuwen de onderzoekers. 61 procent van de ondernemingen die met dataverlies werden geconfronteerd beschikte namelijk wel degelijk over een back-upoplossing. Alleen op het moment suprême werkte de back-up niet (21 procent), was men vergeten het bewuste apparaat zelf te back-uppen (21 procent), of was de back-up niet actueel genoeg (19 procent). De tips liggen voor de hand. Maak een back-upschema voor alle geïdentificeerde apparaten en media. Controleer of alle back-ups daadwerkelijk worden gedraaid volgens het afgesproken schema. Check de back-uprapporten op foutmeldingen en neem indicaties dat er iets mis is gegaan, serieus. Test de gemaakte back-ups regelmatig en ga na of alle data wel is meegenomen in de back-up en of alle bestanden nog intact zijn. Dan bent u niet alleen verstandig bezig, maar houdt u het spookbeeld van digitale dementie buiten de deur.

  Deze blog verscheen eerder op Blogit. Jaap-Jan Visser is sinds mei 2008 country manager van Kroll Ontrack Nederland. In deze functie is hij verantwoordelijk voor alle activiteiten van Kroll Ontrack op de Nederlandse markt.

Meest gelezen op IT Executive

Meest bekeken partnercontent