• partner

 • partner

 • partner

Blog

 • Dyn Internet Alerts trekt vroegtijdig aan de bel bij dreigende internet-issues

  22.04.15 | Door: Yellow Communications

  Nieuwe cloudoplossing monitort prestaties van Internet Service Providers en clouddienstverleners realtime aan de hand van check and balances. 

  Ondernemers zijn op zoek naar tools die routeringsproblemen, haperende internetverbindingen en performance-issues met hun website in een vroegtijdig stadium opsporen en hen hiervoor op tijd waarschuwen. Om optimaal op deze behoefte in te spelen lanceert Dyn, de onderneming die als marktleider gespecialiseerd is in het monitoren van Internet Performance, speciaal voor ondernemingen, ISP’s en clouddienstverleners, een nieuwe clouddienst: Dyn Internet Alerts.

  Dyn Internet Alerts is een eenvoudig te implementeren cloudplatform dat werkt met een application programming interface (API). Dyn Internet Alerts geeft een indicatie van de huidige conditie van de internetverbindingen en signaleert routeringsproblemen, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door menselijk falen of door kwaadwilligen die internetroutes kapen om bijvoorbeeld een man-in-the-middle-attack uit te voeren. De meeste routeringsproblemen ontstaan overigens door relatief simpele menselijke fouten zoals misconfiguraties. Dit menselijk falen heeft desondanks vaak desastreuze gevolgen voor de bereikbaarheid van websites en de merkbeleving van consumenten.

  Route hijacking

  Ondernemingen investeren steeds vaker in platforms die het elektronisch zakendoen mogelijk maken. De afhankelijkheid van een derde partij, zoals een internet service provider of een clouddienstverlener, neemt hierdoor fors toe. Om deze derde partijen scherp te houden en op te kunnen treden als een volwaardige gesprekspartner, zijn ondernemers op zoek naar een tool die hen inzicht geeft in de mogelijke issues en risico’s die hun website, verdienmodel en reputatie bedreigen. Dat een dergelijke tool geen overbodige luxe is en dat zelfs megawebsites grote risico’s lopen, blijkt uit verschillende door Dyn onderzochte incidenten. Zo kon het gebeuren dat YouTube slachtoffer werd van 'route hijacking' in Pakistan. Met hulp van Pakistan Telecom slaagde de Pakistaanse overheid erin de internetroute naar deze website te kapen en websitebezoekers ‘het bos in te sturen’, waardoor wereldwijd de website van YouTube enkele uren onbereikbaar was. Hoewel deze incidenten veel media-aandacht krijgen, is het merendeel van de issues te wijten aan domme fouten bij het (her)routeren van het internetverkeer.

  IJkpunten

  Door gebruik te maken van het wereldwijde Dyn Internet Intelligence netwerk krijgen ondernemers echter weer het gevoel dat ze zelf aan de knoppen zitten. Op basis van meer dan een miljard metingen per dag monitort dit netwerk de belangrijkste ijkpunten op het internet: de routes, de beschikbaarheid (uitgedrukt in uptime) en de prestaties van de websites. Het geautomatiseerde systeem trekt direct aan de bel wanneer de software inbreuken op de internetverbinding signaleert die gevolgen hebben voor de kwaliteit van de eindgebruikerservaring van de websitebezoekers. In combinatie met Dyn’s Managed DNS en de oplossingen voor Traffic Management draagt Dyn Internet Alerts substantieel bij aan het streven naar betere internetverbindingen en het waarborgen van de online bedrijfscontinuïteit.

  “Ondernemingen hebben nog steeds een blinde vlek voor onverwachte zaken die zich direct onder de oppervlakte of in de duistere krochten van het internet afspelen”, zegt Jeremy Hitchcock, CEO van Dyn. “Wij struinen met onze software het internet realtime af, op zoek naar onregelmatigheden die kunnen leiden tot vertragingen, uitval of downtime van websites. Hierdoor kunnen ondernemingen tijdig maatregelen nemen en reputatieschade voorkomen. Onze huidige klanten die onze oplossingen voor het monitoren van het internetverkeer gebruiken krijgen een eenvoudige mededeling dat er weliswaar een issues was, maar dat het euvel inmiddels is verholpen.”

  Dyn Internet Alerts is een fijnmazige dienst die de afgelopen vijftien jaar is ontwikkeld op basis van een uitgebreid netwerk van sensoren die gegevens verzamelen van honderden cloud en service providers die hun diensten wereldwijd aanbieden in alle belangrijke verticale markten. Dyn Internet Alerts is eenvoudig te integreren in bestaande netwerken en managementsystemen en wordt volledig ondersteund door de helpdesk die 24 x 7 bereikbaar is. Hierdoor lopen ondernemingen geen onnodige risico’s meer en blijft het tijdverlies na de ontdekking van een incident tot een minimum beperkt.

  “In onze huidige maatschappij waar mobiele werknemers continu met social media in de weer zijn, is het van cruciaal belang dat de content online tijdig en volgens afspraak wordt geleverd en getoond. Dit geeft een belangrijke indicatie over de betrouwbaarheid en betrokkenheid van een onderneming”, zegt Richard Villars, Vice President Datacenter & Cloud bij IDC. "Oplossingen zoals Dyn Internet Alerts maken het mogelijk voor IT-teams om de belangrijke routes van en naar de cloud en de locaties waar de datacentra zich bevinden, te monitoren. Dergelijke rapportages geven met een hoge mate van voorspelbaarheid uitsluitsel over de daadwerkelijke internetprestaties.”

  Ondernemingen die weer grip en inzicht willen krijgen op de internetprestaties die zij daadwerkelijk leveren aan hun websitebezoekers verdiepen zich in Dyn Internet Alerts: http://dyn.com/dyn-internet-alerts/ 

Meest gelezen op IT Executive

Meest bekeken partnercontent