• partner

 • partner

 • partner

Blog

 • Blijf competitie voor met slimme aanpak complexiteit

  24.06.15 | Door: Yellow Communications

  Eerder schreven we over vier mythen die bestaan over complexiteit binnen bedrijven. De uitdaging die bedrijven hebben op dit gebied is groot. Te midden van de voortschrijdende digitalisering en veeleisende klanten, moeten zij nieuwe business modellen omarmen. De producten en diensten gebaseerd op deze modellen worden per definitie complexer. Toch moeten bedrijven al hun processen overzichtelijk zien te houden. De productleiders – naar het model van Treacy en Wiersema – zijn de bedrijven die het op dit moment verliezen van de bedrijven die zich van oudsher focussen op operational excellence. Die zijn beter in het Iean inrichten van hun organisatie, zoals in deze column mooi wordt uitgelegd.

  Volgens onderzoek van PA Consulting hebben veel managers wel de ambitie om korte metten te maken met complexiteit in hun organisaties, maar blijven zij steken in een project. Ronduit verontrustend is volgens de onderzoekers dat ondanks de ambitie om complexiteit bij de wortel aan te pakken, slechts 20 procent het complexiteitsvraagstuk benadert vanuit duidelijke keuzes omtrent bedrijfsmodel en IT inrichting. Complicerende factor is dat het onderzoek aantoont dat er ‘goede’ en ‘slechte’ complexiteit bestaat. De goede variant helpt om beter of sneller in te spelen op de wensen van klanten en complexiteit in te zetten om concurrerend te zijn. De slechte variant kost alleen maar geld en heeft een negatief effect op de prestaties van een bedrijf.

  Het is dus ontzettend belangrijk vast te stellen wat voor soort complexiteit je als bedrijf in huis hebt, daarna is er de vraag wat je eraan kunt doen om de slechte variant te weren. PA Consulting raadt daarvoor een stappenplan aan.

  Stap 1: Kijk waar de slecht complexiteit zit
  Met een business design model als uitgangspunt, zegt PA, kunnen bedrijven vaststellen waar complexiteit waarde creëert of die juist teniet doet. Complexiteit uit zich niet alleen in het aantal producten, leveranciers en locaties, maar evenzeer in de relaties tussen bedrijfsonderdelen. 

  Met dit model komen zij vanzelf tot vragen die slechte complexiteit helpen op te lossen:

   

  Stap 2: Verzamel ideeën over initiatieven om eenvoud te bereiken
  De business en IT, en ook andere betrokkenen die kunnen bijdragen met een nieuwe, frisse blik, moeten gezamenlijk kijken naar de uitkomsten van de vragen uit het bovenstaande model. Belangrijke vervolgvragen zijn hoe je het product- en applicatieportfolio en IT- en bedrijfsprocessen kunt vereenvoudigen en hoe je makkelijker KPI’s in kaart kunt brengen. Complexiteit kun je wegnemen, naar een andere afdeling overhevelen of beter beheersbaar maken. Zie in onderstaand overzicht uitleg van deze drie opties. 

   

  Stap 3: Voortdurende discipline vereist
  Het aanpakken van complexiteit is een blijvende exercitie. Transformatie en verandering bereiken bedrijven pas als medewerkers begrijpen wat er gebeurt, wat de bedoeling is en wat er van hen wordt verwacht. Vaak is een concreet en praktisch voorbeeld voldoende om medewerkers mee te krijgen in de noodzakelijke veranderingen. De menselijke factor is – zoals zo vaak – de sleutel tot succes om verbeteringen door te voeren en slechte complexiteit uit te kunnen bannen. Zo vindt 72 procent dat het leiderschap de meest kritische factor is om initiatieven tot versimpeling te laten slagen. Zonder steun van het management blijft het vaak bij eenmalige initiatieven en keert de complexiteit vanzelf weer terug.

  Het volledige rapport over complexiteit – Simply better? - is hier te downloaden.

trefwoorden

pa consulting |it |business |

Meest gelezen op IT Executive

Meest bekeken partnercontent