• partner

 • partner

 • partner

Blog

 • 5 opkomende trends in datarecovery

  16.12.15 | Door: Yellow Communications

  Recovery vanaf software-defined opslagsystemen is dit jaar niet alleen een mogelijkheid, maar zelfs een vereiste geworden.

  Een snelle toename in gebruik van complexe, high-end software-defined storagesystemen (SDS) heeft ertoe geleid dat de vraag naar geavanceerde hersteltechnologie evenredig is toegenomen, constateert datarecoveryleverancier Kroll Ontrack. Andere opkomende trends zijn onder meer de toenemende noodzaak van onsite recovery vanwege dataprivacy en security, alsmede een groeiende vraag naar consolidatie van legacy dataopslagsystemen door nieuwe of veranderende wettelijke verplichtingen voor opslag van data.

   

  Trend #1
  Software-defined storage: Recoverytechnologie moet wedijveren met technologische innovaties
  Dataherstel vanaf software-defined opslagsystemen mag net zo goed geacht worden als een goed werkend SDS. Toepassing van door de fabrikant afgeschermde opslagtechnieken voor SDS, maakt dat voor de meeste storingen die resulteren in dataverlies, een op maat ontworpen recovery-oplossing nodig is.

  “We merken dat de complexiteit van recovery hierdoor toeneemt, maar zeker mogelijk blijft”, zegt Jeff Pederson, senior manager Data Recovery Operations bij Kroll Ontrack. “We hebben in 2015 een verdubbeling van het aantal high-end systeemstoringen gezien die geleid hebben tot dataverlies. Daarbij hebben we ondervonden dat herstelsucces bij software-defined storage afhangt van het in staat zijn op accurate wijze de precieze oorzaak van de storing aan te wijzen, afgeschermde storage-ontwerpen te analyseren en ontleden, bestandssystemen opnieuw op te bouwen en oplossingen te ontwikkelen om kritische data te herstellen.”

   

  Trend #2
  Hypergeconvergeerde storage: Verenigen van rekenkracht, opslag en virtualisatie in een direct beschikbare storage-oplossing
  Een voorname innovatietrend bij opslag is hypergeconvergeerde storage, een benadering van IT-architectuur waarbij rekenkracht en netwerk- en storageresources via software worden geconsolideerd en beheerd, om zo op commodity hardware te draaien. Hypergeconvergeerde storage combineert gebruiksgemak met snelle implementatietijden, besparing van ruimte in het datacenter en snelle redundantie. Dat maakt de technologie zeer geschikt om dataopslag veilig uit te breiden, terwijl tegelijkertijd kostenbesparingen gerealiseerd worden.

  Hypergeconvergeerde storage kwam eind 2014 op en groeide in 2015 significant. De verwachting is dat de vraag naar hypergeconvergeerde systemen in 2016 verder toeneemt. Uitdaging hierbij is datarecovery. Omdat de data volledig in een unit is geïntegreerd, is het verkrijgen van toegang tot de schijven op sectorniveau lastig. Daarnaast maakt preconfiguratie van het systeem (vooral bij HDD, SSD en Flash cache), of gebrek aan informatie over de systeemconfiguratie, herstel van data lastig. De onderzoeks- en ontwikkelingsteams van Kroll Ontrack analyseren deze opkomende opslagtrend en werken strategieën uit om data bij verlies te kunnen achterhalen.

   

  Trend #3
  Datarecovery on-site en op afstand: Beschermen van dataprivacy in gevoelige of sterk gereguleerde omgevingen
  Net als veel andere sectoren heeft ook de datarecovery industrie te maken met de impact van wereldwijde wetgeving op gebied van privacy en security. Het constant veranderende landschap van dataprivacy en de noodzaak van data on-premises opslaan bij streng gereguleerde organisaties, maakt dat de vraag naar zowel on-site als remote datarecovery is toegenomen. Naast rekening houden met zorgen rond dataprivacy, is technische expertise op de locatie vereist als het gaat om complexe dataconfiguraties of wanneer de gigantische grootte van opslagomgevingen het lastig maakt in te zoomen op de gewenste data voor herstel.

  “Zeer complexe systemen en de verplichting van het beschermen van dataprivacy zorgen voor meer on-site verzoeken dan ooit tevoren”, zegt Todd Johnson, vice-president Data & Storage Technologies bij Kroll Ontrack. “Sommige organisaties kunnen gebruik blijven maken van technologie die op afstand data herstelt, zodat de harde schijf of ander opslagmedium het datacenter niet hoeft te verlaten, zoals Ontrack Remote Data Recovery (RDR). Maar binnen sterk gereguleerde branches, waaronder gezondheidszorg en financiële dienstverlening, hebben wij om privacy redenen zelfs geen enkele toegang tot hun netwerk. Het gevolg is een toenemende vraag naar on-site technische ondersteuning en recovery.”

   

  Trend #4
  Legacy datamanagement: Verkrijgen van inzichten en waarde uit legacy data
  Ondanks het schrappen van de Nederlandse bewaarplicht voor telecomgegevens, worden organisaties in binnen- en buitenland steeds vaker verplicht data voor langere tijd op te slaan. Dit maakt het onderhoud van legacy datamanagementsystemen kostbaar en lastig. Sommige organisaties dreigen niet aan de eisen te voldoen. Een dit jaar gehouden onderzoek van Kroll Ontrack onder 700 IT-beheerders laat zien dat bijna eenderde van organisaties geen helder overzicht heeft over de informatie binnen tape-archieven. Iets meer dan eenderde slaat meer dan 100 tapes op in het archief.

  Deugdelijk tapemanagement vereist het vaststellen van de kwaliteitsstatus van het tape-archief en kennis hebben van de data die binnen het archief staat opgeslagen. Het is dus niet verwonderlijk dat Kroll Ontrack groeiende vraag naar technologie ziet, die niet alleen de informatie en locatie van de data catalogiseert om aan wettelijke vereisten te voldoen, maar ook de catalogi van verschillende systemen consolideert in een enkele, doorzoekbare index. Dit bespaart kosten voor het onderhoud van meerdere legacy-systemen.

   

  Trend #5
  Veilig data verwijderen: Niemand wil onverwacht data geopenbaard zien
  De constante stroom aan nieuwsberichten over security-incidenten boezemt systeembeheerders angst in voor het lekken van data. Ze hebben behoefte aan tooling voor dataverwijdering die dit op een grondige en veilige manier doet, zodat gewiste schijven opnieuw gebruikt of weggedaan kunnen worden. Recent onderzoek van de Blancco Technology Group en Kroll Ontrack wijst uit dat data regelmatig achterblijft op gebruikte elektronica, omdat het verwijderen van data van schijven vaak mislukt.

  “We zien daarom een toename in verzoeken van IT-afdelingen en schijfleveranciers voor validatie door externe partijen, om vast te stellen dat een systeem 100 procent effectief is in het volledig en betrouwbaar verwijderen van data”, zegt Pederson. “Kroll merkt daarom een exponentiële toename in de vraag naar onze Erase Verificatie Diensten. Hierbij doen onze engineers een gedetailleerde analyse op schoongeveegde schijven en rapporteren zij of verwijderingsmethoden betrouwbaar zijn. Dit is een nieuwe laag van bescherming waarop organisaties zich kunnen beroepen.”

trefwoorden

kroll ontrack |

Meest gelezen op IT Executive

Meest bekeken partnercontent